AEC

Instructor

IELTS – 1

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Trong khóa học này, học viên tiếp tục xây dựng và làm sâu sắc kiến thức hiện có về việc sử dụng tiếng Anh thông qua các chủ đề như phương tiện truyền thông và các địa điểm tự nhiên. Họ học từ vựng cụ thể cho từng chủ đề và môn học, chẳng hạn như quan hệ và giáo dục, các phương pháp cụ thể cho việc viết bài luận phần 1 và 2, tổ chức nội dung nói và viết, cách tìm kiếm và quét văn bản, và xây dựng sự tự tin trong việc nghe.

Sinh viên đào sâu vào các chủ đề cụ thể của IELTS và khám phá kiến thức hiện có của họ, đồng thời tích hợp các kỹ thuật và phương pháp mới để mở rộng câu trả lời, sử dụng từ vựng hấp dẫn và thực hành các hoạt động sôi nổi như ý tưởng phát triển, làm việc theo cặp, thảo luận nhóm và vai trò chơi. Sinh viên thể hiện kiến thức của mình thông qua các bài kiểm tra và bài tập thường xuyên.

Chương trình Ngôn ngữ IELTS của AEC là một loạt các khóa học mạnh mẽ được thiết kế để tiếp cận quá trình chuẩn bị cho Kỳ thi IELTS một cách mới mẻ và sảng khoái. AEC-ILP kết hợp sức mạnh của các nhà giáo có kiến thức và uy tín với chương trình giáo trình Cambridge Mindset for IELTS toàn diện và thực tế.

Chương trình sử dụng các phương pháp và phương tiện phương Tây để thu hút sự chú ý của học viên, cung cấp bài học và hoạt động ý nghĩa, xây dựng sự tự tin và lưu loát, và đảm bảo rằng việc chuyển giao kiến thức là hoàn chỉnh. Cuối cùng, các nguồn tài nguyên trực tuyến hoàn thiện vòng tuần hoàn của quá trình học cho học viên.

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ