AEC

Instructor

IELTS – 2

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Trong khóa học này, học viên sẽ nâng cao sự lưu loát của mỗi thành phần trong kỳ thi IELTS với các chủ đề như kinh doanh và môi trường. Họ xây dựng sự tự tin và kiến thức để tạo ra các phản ứng mạnh mẽ, không phổ biến, diễn đạt sự đồng tình hoặc không đồng tình và đề xuất, học và thực hiện các kỹ thuật lập kế hoạch phản ứng hiệu quả cho kỳ thi nói, hiểu và đánh giá dữ liệu từ biểu đồ và biểu đồ, thực hành viết phần mở đầu và kết luận, và sắp xếp logic các ý tưởng.

Học viên hiểu và áp dụng thành ngữ và cấu trúc ngữ pháp tiên tiến vào các phản ứng của họ, thể hiện sự thành thạo trong việc lướt và quét văn bản để tìm thông tin. Ngoài ra, họ thể hiện kiến ​​thức của mình thông qua các bài kiểm tra và bài tập thường xuyên. Các hoạt động cộng tác trong khóa học bao gồm ý tưởng phát triển, làm việc theo cặp, thảo luận nhóm và vai trò chơi.

Chương trình Ngôn ngữ IELTS của AEC là một loạt các khóa học mạnh mẽ được thiết kế để tiếp cận quá trình chuẩn bị cho Kỳ thi IELTS một cách mới mẻ và sảng khoái. AEC-ILP kết hợp sức mạnh của các nhà giáo có kiến thức và uy tín với chương trình giáo trình Cambridge Mindset for IELTS toàn diện và thực tế.

Chương trình sử dụng các phương pháp và phương tiện phương Tây để thu hút sự chú ý của học viên, cung cấp bài học và hoạt động ý nghĩa, xây dựng sự tự tin và lưu loát, và đảm bảo rằng việc chuyển giao kiến thức là hoàn chỉnh. Cuối cùng, các nguồn tài nguyên trực tuyến hoàn thiện vòng tuần hoàn của quá trình học cho học viên.

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ