AEC

Instructor

IELTS – 3

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Trong khóa học cuối cùng này, học viên xây dựng thêm sự tự tin và thể hiện kiến ​​thức và kỹ năng thi cấp cao. Họ tiếp tục học từ vựng và biểu hiện, và sử dụng các từ nối, các từ liên kết, các mệnh đề điều kiện và các dấu hiệu diễn đạt để liên kết ý tưởng và tạo ra các phản ứng chất lượng cao. Họ cải thiện chất lượng của các phản ứng bằng cách thêm giải thích, ví dụ và thông tin bổ sung. Ngoài ra, học viên học cách kiếm thời gian khi trả lời các câu hỏi phức tạp hơn.

Học viên thể hiện sự thành thạo về các chiến lược phản ứng cho mỗi nhiệm vụ thông qua nhiều bài thi thử và phản hồi chất lượng từ giảng viên. Các hoạt động cộng tác trong khóa học bao gồm ý tưởng phát triển, làm việc theo cặp, thảo luận nhóm và vào vai trò chơi.

Chương trình Ngôn ngữ IELTS của AEC là một loạt các khóa học chất lượng được thiết kế để tiếp cận quá trình chuẩn bị cho Kỳ thi IELTS một cách mới mẻ và sảng khoái. AEC-ILP kết hợp sức mạnh của các nhà giáo có kiến thức và uy tín với chương trình giáo trình Cambridge Mindset for IELTS toàn diện và thực tế.

Chương trình sử dụng các phương pháp và phương tiện phương Tây để thu hút sự chú ý của học viên, cung cấp bài học và hoạt động ý nghĩa, xây dựng sự tự tin và lưu loát, và đảm bảo rằng việc chuyển giao kiến thức hoàn chỉnh. Cuối cùng, các nguồn tài nguyên trực tuyến hoàn thiện vòng tuần hoàn của quá trình học cho học viên.

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ