AEC

Instructor

Khóa học Giao tiếp 2

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Khóa học này xây dựng trên nền tảng được thiết lập trong COM 1. Học viên ôn lại và thực hành các khái niệm đã học trong khóa học đầu tiên, và bắt đầu khám phá và thực hành các khái niệm và kỹ thuật mới.

  • Học viên áp dụng các dạng danh từ và động từ và thì để mô tả, giải thích, tóm tắt và diễn đạt lại các chủ đề phổ biến.
  • Họ sẽ có khả năng thảo luận về sở thích và những kinh nghiệm đã trải qua bằng cách cung cấp các câu trả lời phong phú và chi tiết hơn.
  • Họ sẽ học và thực hành viết email và phần giới thiệu và kết luận của bài luận.
  • Họ sẽ thực hành lướt và quét văn bản để tìm ý chính và chi tiết.
  • Học viên sẽ tiếp tục phát triển khả năng phát âm các âm thanh khó và thực hành sử dụng các loại giới từ khác nhau.
  • Họ sẽ nhận biết và giải thích các phần khác nhau của các văn bản viết, và xác định quan điểm của người viết. Họ cũng sẽ học cách phát triển một đoạn văn.
Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ