AEC

Instructor

Khóa học Giao tiếp 3

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Khóa học này bắt đầu mở rộng kiến ​​thức và khả năng giao tiếp bằng cách thực hành kiến thức trước đó và tích hợp nó với các khái niệm và ý tưởng mới.

  • Học viên đang trở nên tự tin trong khả năng truyền đạt suy nghĩ và ý tưởng của mình, bằng cách sử dụng cấu trúc phức tạp hơn và cung cấp thông tin bổ sung.
  • Họ thảo luận về sở thích cá nhân và có thể đồng ý và phản đối trong các cuộc trò chuyện.
  • Họ có thể đưa ra gợi ý và lời khuyên về các vấn đề thời sự.
  • Họ sử dụng cấu trúc ngữ pháp phù hợp để thảo luận về các sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai, và mô tả chúng chi tiết bằng các tính từ.
  • Học viên có thể viết email, bài viết và bài luận ngắn chi tiết hơn.
Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ