AEC

Instructor

Khóa học Giao tiếp 4

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Khóa học này sẽ đưa sinh viên vào trình độ thành thạo và tự tin hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ.

  • Họ sẽ học về các chủ đề phức tạp hơn trong cuộc sống hàng ngày, và sử dụng kiến thức cũ và mới để tự biểu đạt mình một cách tự nhiên trong khi tiếp tục hoàn thiện phát âm, ngữ điệu và nhấn giọng.
  • Học viên sẽ đưa ra các ý kiến và đồng ý/phản đối phù hợp, và sử dụng các từ điều kiện trong bối cảnh thích hợp.
  • Họ sẽ tự tin trong việc mô tả và giải thích các địa điểm và vật phẩm.
  • Họ sẽ xác định mức độ phù hợp khi đưa ra yêu cầu.
  • Học viên cũng sẽ luyện tập thực hiện các bài thuyết trình và tham gia các cuộc tranh luận nhỏ về các chủ đề và vấn đề khác nhau.
Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ