AEC

Instructor

Khóa học Giao tiếp 5

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Trong khóa học này, sinh viên sẽ cảm thấy tự tin và thoải mái khi sử dụng tiếng Anh như một công cụ để giao tiếp, hiểu, giải thích và biểu đạt ý kiến.

  • Sinh viên sẽ bắt đầu sử dụng ngôn ngữ cho các nhiệm vụ phức tạp hơn.
  • Họ sẽ cung cấp ý kiến được mở rộng với các mô tả, giải thích và ví dụ.
  • Họ sẽ nói về các chủ đề không quen thuộc.
  • Học viên sẽ thể hiện khả năng viết các loại nội dung khác nhau.
  • Họ sẽ sử dụng ngôn ngữ cụ thể để biểu đạt ý nghĩa chính xác của mình.
  • Học viên sẽ có khả năng điều chỉnh sức mạnh phản ứng của họ khi được hỏi ý kiến hoặc liệu họ đồng ý hoặc không đồng ý.
Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ