AEC

Instructor

Khóa học Giao Tiếp 6

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Đây là một khóa học tổng hợp của chương trình, trong đó học viên thể hiện kiến thức đã học và áp dụng vào những chủ đề ngày càng phức tạp.

  • Học viên củng cố, làm sắc nét và tăng cường khả năng biểu đạt ý kiến của mình, đồng tình hoặc phản đối với các vấn đề thời sự, nói sâu về các chủ đề không quen thuộc, và tỏ ra tự tin và thoải mái khi làm điều đó.
  • Học viên sẽ điều chỉnh việc truyền tải lời nói của họ và hiểu biết về các giọng địa phương khác nhau.
  • Họ sẽ sử dụng các từ nối để liên kết ý tưởng và làm phức tạp hóa việc nói và viết của mình.
  • Họ sẽ sử dụng cấu trúc câu phù hợp để tạo ra các câu ngữ pháp chính xác khi nói và viết.
  • Họ sẽ có khả năng suy đoán về những giả thuyết và rút ra kết luận từ dữ liệu.
Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ