AEC

Instructor

Kid 1 Standard

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Trong khóa học này, học viên sẽ mở rộng vốn từ vựng về các chủ đề quen thuộc, thực hành trả lời câu hỏi Yes/No và mở (câu hỏi “What/Where”). Họ sẽ học cách sử dụng các tính từ đơn giản, trả lời các câu hỏi “How many?” và tạo ra các câu có cấu trúc phức tạp hơn. Chương trình học bao gồm số nhiều, số ít và đại từ (he/she), cùng với các câu khẳng định và phủ định sử dụng các từ nối đơn giản. Khóa học cũng bao gồm các kỹ năng thực hành thực tế như làm các bài thuyết trình đơn giản và thực hành độc lập theo cặp.

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ