AEC

Instructor

Kid 2 Road To IELTS

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Trong khóa học này, học viên sẽ mở rộng vốn từ vựng của mình về các chủ đề quen thuộc và hiểu cách trả lời các câu hỏi mở như “Gì?” và “Ở đâu?”. Chương trình giáo trình bao gồm việc sử dụng giới từ chỉ vị trí, các đại từ khác nhau, và hiểu sự khác biệt giữa các hình thức số ít và số nhiều. Ngoài ra, học viên sẽ học cách diễn đạt khả năng bằng cách sử dụng động từ “can” và diễn đạt các khái niệm liên quan đến thời gian. Trong suốt khóa học, sinh viên sẽ tham gia vào việc áp dụng thực tế bằng cách thực hành thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn của ngôi thứ ba. Hơn nữa, họ sẽ hoàn thiện kỹ năng giao tiếp bằng cách tích hợp từ nối “and” để mở rộng một chút câu của mình. Chương trình “Road to IELTS” sẽ giúp học viên quen thuộc với việc sử dụng định ngữ, các liên từ và trạng từ tần suất để tạo ra các câu dài và chi tiết hơn. Học viên cũng sẽ được chuẩn bị để tham gia kỳ thi Cambridge “STARTERS.”

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ