AEC

Instructor

Kid 4 Standard

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Trong khóa học này, học viên sẽ bắt đầu một cuộc khám phá sôi động về ngôn ngữ tiếng Anh để nâng cao khả năng sử dụng của họ trên nhiều phương diện khác nhau. Từ việc mở rộng vốn từ vựng về các chủ đề quen thuộc đến việc thành thạo các sự phức tạp của các thì như Quá khứ đơn và “be going to,” hành trình này được thiết kế để trang bị cho họ những công cụ ngôn ngữ cho giao tiếp hiệu quả. Khám phá nghệ thuật trả lời câu hỏi mở, điều hướng sức mạnh của “have to,” và làm sắc bén kỹ năng kể chuyện của họ. Khi kết thúc khóa học, họ sẽ không chỉ đạt được các mục tiêu ngôn ngữ cụ thể mà còn có được một hiểu biết rộng lớn và tinh tế về tiếng Anh, giúp họ tự biểu đạt mình một cách rõ ràng và chính xác. Học viên sẽ có khả năng mở rộng câu của mình thường xuyên bằng cách sử dụng liên từ và trình tự để đưa ra nhiều câu trả lời.

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ