AEC

Instructor

Kid 5 Road To IELTS

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Trong khóa học này, học viên sẽ đi sâu vào một khám phá đa chiều về ngôn ngữ Anh. Từ việc mở rộng vốn từ vựng và làm chủ các câu hỏi mở đến việc phát triển sự hiểu biết sâu sắc về quá khứ và tính từ so sánh, khóa học này cung cấp một phương pháp toàn diện để thành thạo ngôn ngữ. Học viên sẽ điều hướng các khái niệm như lượng từ, trạng từ, động từ trạng thái, và kỹ năng kể chuyện, rèn luyện kỹ năng sử dụng liên từ và bộ phận sắp xếp. Khi kết thúc hành trình, các thành viên sẽ đã phát triển khả năng truyền đạt thông tin tinh tế hơn và đưa ra một số lý do đơn giản, giúp họ trở thành những người giao tiếp hiệu quả hơn trong các bối cảnh đa dạng. Chương trình “Road to IELTS” sẽ giúp học viên phát triển khả năng mở rộng câu trả lời của họ bằng cách sử dụng cấu trúc phức tạp hơn và cung cấp phản hồi chi tiết hơn. Họ cũng sẽ thành thạo kỹ năng sử dụng bộ phận sắp xếp để đưa ra nhiều câu trả lời. Họ sữ trở nên quen thuộc với việc cung cấp các lý do phức tạp hơn để giải thích câu trả lời của mình. Cuối cùng, học viên cũng sẽ được chuẩn bị để tham gia kỳ thi Cambridge “FLYERS.”

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ