AEC

Instructor

Kid 5 Standard

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Trong khóa học này, học viên sẽ sâu sắc khám phá đa chiều về ngôn ngữ tiếng Anh. Từ việc mở rộng vốn từ vựng và làm chủ các câu hỏi mở đến việc phát triển sự hiểu biết sâu sắc về các thì quá khứ và tính từ so sánh, khóa học này cung cấp một phương pháp toàn diện để nâng cao trình độ sử dụng ngôn ngữ. Học viên sẽ điều hướng các khái niệm như số lượng, trạng từ, động từ trạng thái và kỹ năng kể chuyện, làm sắc bén kỹ năng sử dụng các liên từ và thứ tự câu. Khi kết thúc hành trình, các học viên sẽ đã phát triển khả năng truyền đạt sắc bén, cung cấp thêm thông tin và đưa ra một số lý do đơn giản, khiến họ trở thành những người giao tiếp hiệu quả hơn trong các bối cảnh đa dạng.

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ