AEC

Instructor

Kid 6 Road To IELTS

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Trong khóa học này, học viên sẽ bắt đầu một hành trình ngôn ngữ toàn diện, tập trung vào việc mở rộng vốn từ vựng, làm chủ các câu hỏi mở, và khám phá các thì phức tạp. Họ sẽ làm sắc nét việc sử dụng tính từ, khả năng kể chuyện, và thành thạo ngữ pháp, bao gồm các đại từ sở hữu, mệnh đề quan hệ và câu bị động. Khóa học cũng bao gồm việc học từ vựng liên quan đến hướng đi, hiểu câu điều kiện và mong ước, rèn luyện kỹ năng lập luận, và phát triển sự thành thạo trong việc trình bày báo cáo. Đến cuối khóa, các thành viên sẽ không chỉ tăng vốn từ vựng mà còn sở hữu một sự linh hoạt trong việc sử dụng ngữ pháp và kỹ thuật giao tiếp, biến họ trở thành người sử dụng ngôn ngữ thành thạo trong nhiều tình huống khác nhau. Chương trình “Road to IELTS” sẽ giúp học viên tự tin phát triển khả năng mở rộng câu trả lời của họ bằng cách sử dụng cấu trúc phức tạp hơn, cung cấp phản hồi chi tiết hơn và sử dụng ngôn ngữ mô tả và liên từ. Họ sẽ phát triển kỹ năng sử dụng bộ phận sắp xếp để đưa ra nhiều câu trả lời một cách tự nhiên hơn. Họ sẽ quen thuộc với việc cung cấp các lý do phức tạp hơn để giải thích câu trả lời của mình và hiểu sự khác biệt giữa lý do và hậu quả. Cuối cùng, học viên sẽ cũng thành thạo định dạng của kỳ thi Cambridge “FLYERS.”

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ