AEC

Instructor

Kid 6 Standard

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Trong khóa học này, học viên sẽ bắt đầu một hành trình ngôn ngữ toàn diện, tập trung vào việc mở rộng vốn từ vựng, làm chủ việc trả lời các câu hỏi mở và khám phá các thì phức tạp. Họ sẽ tinh chỉnh việc sử dụng tính từ, khả năng kể chuyện và sự thành thạo về ngữ pháp, bao gồm đại từ sở hữu, mệnh đề quan hệ và câu bị động. Khóa học cũng bao gồm việc học từ vựng liên quan đến hướng, hiểu biết về câu điều kiện và mong ước, làm sắc bén kỹ năng lập luận và phát triển sự thành thạo trong việc báo cáo lại lời nói. Đến cuối khóa, các học viên không chỉ nâng cao vốn từ vựng mà còn sở hữu một sự thành thạo đa dạng về ngữ pháp và kỹ thuật giao tiếp, khiến họ trở thành người sử dụng ngôn ngữ thành thạo trong nhiều tình huống khác nhau.

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ