AEC

Instructor

Kindy 1

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Trong khóa học này, học sinh sẽ được giới thiệu với ngôn ngữ mới, tập trung vào từ vựng cơ bản như số và màu sắc. Trẻ sẽ học cách chào hỏi, trả lời các câu hỏi cá nhân và luyện tập phát âm các âm vần của bảng chữ cái tiếng Anh. Khóa học cũng bao gồm giáo dục hành vi trong lớp học, tuân thủ các chỉ dẫn bằng tiếng Anh và tích hợp Phản ứng Vật lý Toàn diện (TPR) để học tương tác.

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ