AEC

Instructor

Kindy 2

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Trong khóa học này, học viên sẽ chìm đắm vào những kiến thức cơ bản, học từ vựng và cấu trúc cơ bản cho các chủ đề đơn giản. Họ sẽ làm chủ các cách chào hỏi, trả lời các câu hỏi cá nhân và hiểu biết về các quy tắc cơ bản trong lớp học bằng tiếng Anh. Khóa học cũng bao gồm các cách trả lời câu hỏi có thể trả lời bằng “có” hoặc “không” và tích hợp Phản ứng Vật lý Tổng hợp (TPR) để học tương tác.

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ