AEC

Instructor

Kindy 3

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Trong khóa học này, học viên sẽ củng cố kiến thức cơ bản bằng cách mở rộng vốn từ vựng về các chủ đề quen thuộc, thực hành các cấu trúc đơn giản và hoàn thiện khả năng phản ứng trả lời câu hỏi. Sự chú trọng sẽ được đặt vào việc sử dụng đại từ một cách thích hợp (HE or SHE), làm chủ các câu hỏi có thể trả lời bằng “có” hoặc “không” (là/có/thể), và hoàn thiện kỹ năng đánh vần cho các từ đơn giản. Ngoài ra, học viên sẽ nuôi dưỡng kỹ năng thuyết trình một cách đơn giản và sử dụng các tính từ cơ bản.

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ