AEC

Instructor

Kindy 4

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Trong khóa học này, học viên sẽ củng cố kỹ năng cơ bản của mình bằng cách mở rộng vốn từ vựng về các chủ đề cơ bản, làm chủ các cấu trúc đơn giản và phản ứng trả lời câu hỏi. Chúng ta sẽ đào sâu vào người thứ ba của hiện tại đơn và khám phá các đại từ (I, HE, SHE, THEY). Thực hành chính tả và khảo sát cơ bản sẽ kích thích sự tương tác tích cực của học viên với bạn bè của họ. Ngoài ra, học viên sẽ học cách thuyết trình đơn giản và sử dụng các tính từ cơ bản.

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ