AEC

Instructor

Teen 2

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Khóa học này là khóa học thứ hai trong chương trình TEEN năng động của AEC. Nó củng cố kiến thức đã học trước đó và cung cấp kiến thức mới đáng kể về việc sử dụng tiếng Anh để nói về thế giới xung quanh chúng ta. Khóa học này bổ sung thêm cấu trúc vào ngôn ngữ để học viên có thể xây dựng nền tảng mạnh mẽ hơn khi nói, lắng nghe, viết và đọc. Khóa học này chứa các mục tiêu giúp cải thiện hành trình của học viên đến giao tiếp tiếng Anh tự nhiên.

Học viên sẽ củng cố kiến thức từ khóa học đầu tiên và xây dựng từ vựng mới về các chủ đề phổ biến. Họ sẽ cải thiện khả năng sử dụng ngôn ngữ mô tả cho các câu trả lời chi tiết. Họ sẽ sử dụng độ mạnh phản ứng đúng. Học viên sẽ tăng cường sự tự tin trong việc sử dụng trợ động từ và thì cũng như lắng nghe ý chính và chi tiết. Họ sẽ luyện tập định dạng Kỳ thi KET để chuẩn bị cho kỳ thi chính thức và củng cố khả năng trả lời các chủ đề câu hỏi theo kiểu IELTS Part 1.

Cuối cùng, họ cũng sẽ luyện tập trình bày các bài thuyết trình dài hơn về các chủ đề khác nhau để quen với cấu trúc của định dạng IELTS Part 2.

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ