AEC

Instructor

Teen 3

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Khóa học này là khóa thứ ba trong loạt các khóa học TEEN của AEC. Nó củng cố và phát triển trên nền tảng kiến thức từ hai khóa học trước đó. Học sinh dựa vào những kiến thức đã học trước đó để thể hiện sự hiểu biết về ngôn ngữ trong khi tích hợp các lĩnh vực mới được chọn của tiếng Anh để học, khám phá và thực hành.

Khóa học này chứa đựng các mục tiêu giúp cải thiện hành trình của học sinh đến việc giao tiếp tiếng Anh tự nhiên. Học sinh sẽ củng cố kiến thức từ hai khóa học đầu tiên và tiếp tục xây dựng từ vựng mới về các chủ đề phổ biến. Học sinh sẽ cải thiện khả năng sử dụng ngôn ngữ mô tả và cấu trúc ngữ pháp chính xác để trả lời chi tiết.

Họ sẽ nâng cao khả năng tóm tắt những gì họ nghe. Học sinh sẽ tăng cường sự tự tin trong việc dự đoán những gì họ sẽ nghe. Họ sẽ thực hành định dạng bài thi PET để chuẩn bị cho kỳ thi chính thức và củng cố khả năng trả lời các chủ đề câu hỏi kiểu IELTS Part 1.

Cuối cùng, họ sẽ nâng cao khả năng thuyết trình về các chủ đề khác nhau, học cách phát triển chúng bằng cách sử dụng các cấu trúc phức tạp hơn để làm quen với định dạng IELTS Part-2.

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ