Sự kiện AEC Soft Opening: Hành trình tăng cường Kỹ năng Tiếng Anh cho Trẻ em Việt Nam

Ngày 8 tháng 12 năm 2024, một cột mốc quan trọng đã được đánh dấu trong hành trình hỗ trợ trẻ em Việt Nam vững chắc trong việc học tiếng Anh khi Trung tâm Tiếng Anh Australia (AEC) chính thức k [...]

Read More

Khai trương Trung tâm AEC

Sự kiện Khai trương lớn của Trung tâm Tiếng Anh Australia (AEC) đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc đưa giáo dục tiếng Anh đến cho trẻ em Việt Nam, bắt đầu từ những em ở Đà Nẵng. Với [...]

Read More
0854778800
Liên Hệ